Vorming, training, intervisie

Organisaties zoals woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een beperking, kinderdagverblijven, scholen, opvanginitiatieven, internaten, bedrijven,... kunnen contact met me opnemen voor een aangepast aanbod op maat. Mijn specialisatie richt zich voornamelijk naar het orthopedagogisch werkveld.

Denk aan het uitwerken van een palliatief beleid, vroegtijdige zorgplanning, ondersteuning medewerkers bij rouw- en verliesprocessen, intervisiemomenten inzake rouw en verlies, begeleiding bij ontslag, heroriëntatie, ondersteuning bij acute verliessituaties op de werkvloer,... 

 

Neem contact met me op voor meer informatie!